Knižnica prác 2009

Práca:

Rozvíjanie predčitateľskej gramotnosti deti v MŠ


Autor:
PhDr. Darina Lihocká, Juraj Lihocký, Juraj Lihocký, Juraj Lihocký, Juraj Lihocký
Škola:
Materská škola, Karpatská 3, Banská Bystrica, Banská Bystrica
Predmet práce:
Počítačová gramotnosť v preprimárnom vzdelávaní
Typ školy:
Materská škola
Rok:
2009
Súbor s prácou:


Anotácia:
V práci sa venujem rozvíjaniu predčitateľskej gramotnosti deti v predškolskom období cez počítač. CD ROM Detský kútik sprevádza deti hravou formou cez rôzne praktické cvičenia, hry, k nadobúdaniu poznatkov a zručnosti v oblasti jazykovej, výtvarnej, matematickej, hudobnej a iných,k tvorivosti a kreativite, logickému mysleniu, novým informačno-komunikačným technológiam.


Literatúra:
CD ROM Detský kútik č. 2, 3 ŠVPKomentáreŽiadne komentáre.


Pridať komentár