Knižnica prác 2010

Práca:

Digitálne technológie - médium na rozvíjanie tvorivosti detí v MŠ


Autor:
Mgr. Dana Lacková
Škola:
Materská škola Kolískova 14, Bratislava
Predmet práce:
čitateľská a digitálna gramotnosť v MŠ
Typ školy:
Materská škola
Rok:
2010
Súbor s prácou:


Anotácia:
V projekte Ako prišla na svet kniha ponúkam námety na aktivity, v ktorých si deti v materskej škole môžu vyrobiť vlastné knihy s využitím rôznych digitálnych technológií. Pri hre sa naučiť obsluhovať kopírku, skener, fotoaparát, tvorivo využiť počítač a ešte si aj rozvíjať čitateľskú gramotnosť. Zistiť, že počítač nie je len na hranie, ale že sa ním dajú realizovať aj smelé tvorivé nápady.


Video:
video


Komentáre

Podakovanie
Ďakujem za ohlasy a názory. Je naozaj ťažké vytvárať niečo s detičkami predškolského veku, keď často majú adaptačné problémy, nemajú zvládnuté návyky sebaobsluhy,ani technika nie je taká ideálna ako býva na ZŠ a tiež chýba odborník na jej spravovanie, atď., ale na druhej strane krásne, keď učiteľka vidí, čo všetko v predškolskej triede v porovnaní so začiatkom dochádzky dokážu. Obdivujem všetky kolegyne, ktoré vytvárajú zaujímavé aktivity a dávajú deťom priestor na sebarealizáciu o čom svedčí aj veľa krásnych príspevkov v tejto knižnici. Veľmi vítam myšlienku prehodnotiť kritériá hodnotenia tejto súťaže na také, aby mohli byť motivujúce aj pre učiteľky v materských školách. Naozaj by bolo vhodné zohľadniť odkiaľ môže začať dieťa v MŠ, odkiaľ začína prvák ale čo v porovnaní s nimi už na začiatku školského roku dokáže štvrták a nielen v súvislosti s používaním a využívaním IKT.

PS: veľmi si cením aj pochvalu od pani Dašky, vždy to poteší a povzbudí do ďalšieho prekonávania problémov. Ďakujem
Dana | 17. 2. 2011 21:19:19 |
reakcia
Páči sa mi reakcia tímu. Súhlasím s týmto názorom. Materské školy často nemajú také materiálne vybavenie a zaškolenie ako základné školy. A rovnako tematika sa nemôže porovnať so ZŠ, pretože v materskej škole je všetko založené na hre, ktorá je v tomto veku samozrejme dôležitá. Fandím všetkým pedagógom materských škôl, ktoré takéto projekty vytvoria.
Milka | 17. 2. 2011 0:57:19 |
Ďalší ročník
Ďakujeme vám za váš podnet. V ďalšom ročníku zvážime spolu s predsedom komisie rozdelenie kategórií.
tím Ceny ST | 15. 2. 2011 14:12:00 |
Pochvala
Opäť perfektne spracovaný projekt, tak ako vlani. Ďakujem za nápady. Myslím, že by sa mali organizátori súťaže zamyslieť nad kategóriami a oddeliť materské školy od 1. stupňa ZŠ, nie sú to rovnocenní partneri. Myslím si, že práve preto je tento rok o polovicu menej prác z materských škôl oproti vlaňajšiemu. Prajem Vám veľa úspechov a tvorivých nápadov.
Daša | 27. 1. 2011 21:11:11 |


Pridať komentár